През 1897 г. френският физиолог и биолог Рене Кинтон  е провел в Министерството на патофизиология Колеж дьо Франс в Париж, серия от експерименти, които са били пионерски за тогавашното време в света на изследванията. Научните знания и методи Кинтон работели толкова далеч от лекарите и изследователите, че са предизвикали огромен интерес.

Същата година Рене Кинтон е провел експерименти с морска вода в първата група от четирима пациенти – кучета. Специално модифицираната за интравенозно приложение, морската вода е трябвало да докаже, че може да се прилага директно върху организма на гръбначните животни. Целта е била да се докаже, че няма да има нежелани химически реакции, и че няма да има неблагоприятно изменение на механичните или отрицателни промени на вътрешната среда, както и да бъдат увредени органите, например бъбреците.

На едно от кучетата е влято интравенозно 66% от теглото му морска плазма, на следващите съответно 81% и 104%. На пръв поглед и в трите експеримента е следвало да има негативно влияние и последващи усложнения. Въпреки това след приключване на рехабилитацията на животните, същите са били в много по-добра форма, отколкото преди експерсимента.

Много други експерименти и опити (описани в книгата Рене Кинтон) относно ин витро, бели кръвни клетки на риби, земноводни, влечуги, бозайници и птици показват недвусмислено сходството на морска вода и вътрешната среда, както и способността на левкоцитите да оцелеят в морската среда от 3 до 4 пъти по-дълго, отколкото във физиологичен разтвор.

През 1902 г. Рене Кинтон е прекъснал прякото си сътрудничество с Колеж дьо Франс, и е решил, че е време да приложи практическия пакет от знания и опит през последните години.

През 1904 г. е публикувал своята работа “Морската вода – органична среда”, което е оригинално описание на морската плазма, както и описание на неговите опити. Тази публикация е отправна точка за разработването на “Quinton Плазма” през 1905 г. от фармацевтични Лаборатории Quinton.

През 1921 г. Рене Кинтон е завършил своята монументална клинична работа (експериментално неоспорима дори и днес) за употребата на Quinton плазма в педиатрията, под ръководството на директора на лечебницата на Военноморските сили 1913-1938 в Лион.

Резултатът е бил откриването на няколко клиники, където лечението Quinton морската плазма е приложено на много бъдещи и кърмещи майки, при които бебетата отказват да се хранят, както и за деца и възрастни, страдащи от някаква форма на дехидратация и стомашно-чревно разстройство.

Тази терапия е била прекъсната по време на Първата световна война, но в следващите години много други лекари продължават да използват тази форма на лечение и продължава да извършва други проучвания със значителни резултати.

Рене Кинтон е починал на 13 юли, 1925 г. в Париж.

През 1960 г. фармацевтичната компания, е била преместена от Париж в Бордо, като по този начин са били създадени две паралелни фирми с продукти Quinton. Потомци на семейния бизнес, Рене Кинтон, работещи в морски клиники и фармацевтични лаборатории “Quinton плазма”.

През 1970 г. е била издадена медицинска регистрация на продуктите “Quinton Плазма”.

The 1975 г.  се сливат “Лаборатории Quinton” и морските клиники “Quinton”.

През 1982 г., във връзка с изискванията на Европейската фармакопея и на задължителни лабораторни модификации, поетапно са били прекратени продажбите на Quinton плазма.

През 1979 г.  Рене Анреп стартира Quinton – хипертоничен разтвор като “хранителна добавка” и в началото на 80-те години “Лаборатории Quinton” се преместват от Бордо, Париж в Аликанте, Испания, където е и сегашното им седалище.

През 1989 г., “Лаборатории Quinton” – въвежда океанската терапия с хранителни добавки.

През 1996 г. те образуват настоящите “Лаборатории Quinton”, фармацевтични лаборатории, разположени в Аликанте, Испания. Собствениците на тази компания са потомци на Рене Кинтон.