КАК ДА ВЪЗСТАНОВИМ МИНЕРАЛНИЯ БАЛАНС

МИНЕРАЛНИТЕ СОЛИ СА ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ В НАШЕТО ТЯЛО

Най-малко 24
от тях (78) са
включени в
ензимните
реакции

Най малко 64
от тях (78) са
от съществено
значение за
прочита на
Генетичния код

Минералите играят фундаментална роля в процесите като: