Храна за нашите клетки

Морската вода “Quinton” има ефект върху физическото здраве като цяло, осигуряващ пълно клетъчно хранене и обновяване.

Най-важният показател за поддържане на водно-минералния баланс на клетките ни е качеството на водата. Клетките се хранят от междуклетъчната вода и  съдържащите се  в нея йони.  Бионаличните  йони определят разликата между първичното и естествено усвояване, и усвояване на вредни вещества. Последното може да предизвика метаболитни нарушения и интоксикации.

Ето защо е важно да се следва оригиналната технология, създадена от Рене Кинтон и адаптирани към новите технологии на нашето време, който по същество се свежда до три точки:

  1. Екстракт морска вода в присъствието на областта на завихряне на потока, където има висока концентрацията на фитопланктон и зоопланктон, който показва наличието на богати минерални субстрати, съдържащи се във водата. Според  изследването на Морис Обера, минерали, представени в морска вода и интегрирани в хранителната верига, се абсорбират по-лесно от човешкото тяло.
  2. Микрофилтрация по студен метод чрез преминаване през сито с размер на 0.22 микрона стерилна среда, в съответствие с Европейската фармакопея.
  3. Разреждане на морска вода с изворна за да се получи изотоничен разтвор.

Всеки процес, без да следва тези три стъпки, според опита на Рене Кинтон и неговите последователи, провокира промяна на първоначалните характеристики на морската вода, която е с отрицателно въздействие върху неговата ефективност. Технологията на Рене Кинтон е патентована преди 100 години.

Чрез този процес, става възможно да се покаже, че само в една ампула “Quinton” има абсолютно биодостъпни 78 елемента.

Концентрацията на морска вода в естествено състояние е приблизително 33 грама сол на литър, докато нашият  организъм е изотоничен, т.е. концентрацията на сол е 9 грама на литър.

За намаляване на солеността на морската вода и свеждането й до нивото на нашия метаболизъм трябва да се разрежда с изворна вода, съставът на който е подобен на морския състав на водата. По този начин,  при строго контролиран процес в стерилна среда в лаборатория, ние получаваме Изотонична питейна вода “Quinton” в ампули – продукт с минерален състав, е почти идентичен с този на нашите телесни течности.

За по-добро разбиране на ролята на минералите в тялото ни се наложи да се фокусира вниманието  върху най-новите постижения в нутригеномиката, които показват  основната роля на минералите в генното кодиране. В живите същества, информация за растежа и деленето на клетките, например, информация за производството на протеини, е закодирана  в хромозомите. Те , от своя страна, се състоят от гени. Ролята на някои минерални йони в четене на генетичния код са от решаващо значение.

Например, в четене на генетичните карти протеина в “цинковите  пръсти” е директно свързан с двувалентни йони на този  метал. Абсорбцията, метаболизъма и правилната функционалност на цинк изисква наличието на други елементи, като мед, или калий, но тяхната липса или недостиг подтискат тези процеси. Има баланс между различните йони, които трябва да се поддържат с балансирано хранително въздействие.

Хомеостаза totum йономинерал, един от препаратите от линията Морска вода, съдейства за  правилното четене, представяне и превод на гените. Всички минерали, без изключение, участващи в нашия метаболизм се нуждаят от присъствие на други за коректното усвояване и последващо използване.

По този начин, можем да заключим, че морската вода е универсален, молекулен и, за предпочитане, енергиен разтвор; той не “забравя” информацията, разтворена в него. Минерали, органични съединения и генетичен материал, съхранени в Морската вода формират матрицата на биологична информация, която помага на човешкия организъм за захранването с недостигащите необходими вещества, а така също и процеса на клетъчната детоксикация.

Морската вода, благодарение на сходство си  с кръвната плазма допринася за пълната клетъчна регенерация. Ето защо, приемът на Морската вода помага на тялото да възстанови баланса в основата – хранене на организма на клетъчно ниво. Различни концентрации морска вода позволяват да се балансира клетъчното хранене чрез изотоничност , а също така и да го поддържат чрез хипертоничност.

Кой е Рене Кинтон ?